webinar register page

Webinar banner
Labas pārvaldības ekspertu diskusija “Kad ar algu vairs nepietiek?”
Diskusijā pieredzējuši uzņēmumu vadītāji un nozares eksperti diskutēs par jaunākajām tendencēm atalgojuma noteikšanā, darbinieku motivēšanā, kā arī izteiks viedokli par aktuālākajiem mehānismiem papildus atalgojuma piešķiršanā, kā piemēram, kapitāla daļu opciju piešķiršanu, dividenžu politikas noteikšanu.

Diskusiju organizē Korporatīvās pārvaldības konsultatīvā padome sadarbībā ar Tieslietu ministriju, Finanšu un kapitāla tirgus komisiju, Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūtu, Nasdaq Riga, WALLESS zvērinātu advokātu biroju, COBALT.

Oct 8, 2021 10:00 AM in Kiev

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Dace Bulte.