webinar register page

Webinar banner
Diskusija “Uzņēmuma padome – attīstības virzītājs vai formalitāte?”
Diskusijā “Uzņēmuma padome – attīstības virzītājs vai formalitāte?” eksperti un padomes locekļi diskutēs par to, kā saskaņā ar jauno Latvijas Korporatīvās pārvaldības kodeksu praksē nostiprināt un īstenot padomes stratēģisko lomu, kā korporatīvās pārvaldības praksi ietekmē atšķirības SIA un AS regulējumā, kā nodrošināt profesionālas padomes locekļu izvirzīšanu un ievēlēšanu, lai padomei kopumā būtu tāds prasmju, pieredzes un zināšanu kopums, lai tā pilnvērtīgi spētu pildīt savus pienākumus.

May 14, 2021 10:00 AM in Kiev

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Dace Bulte.