webinar register page

Webinar banner
Labas pārvaldības ekspertu diskusija “Riski – iespēja vai šķērslis attīstībai?”
Diskusijā pieredzējuši uzņēmēji un eksperti dalīsies pieredzē par risku pārvaldību uzņēmumā, kā tā palīdz uzņēmumam pielāgoties pārmaiņām un veicina izaugsmi, kādi ir izaicinājumi šajā jomā. Tāpat diskutēsim par to, cik svarīgi ir saņemt novērtējumu no malas – kāda ir iekšējā un ārējā audita praktiskā pievienotā vērtība.

Diskusiju organizē Korporatīvās pārvaldības konsultatīvā padome sadarbībā ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Nasdaq Riga, Finanšu un kapitāla tirgus komisiju, zvērinātu advokātu biroju COBALT, zvērinātu advokātu biroju WALLESS, Alphinox, PricewaterhouseCoopers un citiem partneriem, kuriem rūp laba korporatīvā pārvaldība Latvijā.

Nov 12, 2021 10:00 AM in Kiev

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Dace Bulte.